Autorské práce

    Zde si můžete prohlédnou obrazy, mandaly a dřevořezby i některé z textů, která jsem stačila zachytit a prezentovat. Je mnoho takových, která našla své majitele dříve, než jsem našla chvilku a mohla jsem je vyfotografovat. Každé takové dílko je uloženo v mém srdci a tam i zůstane. Berte to tedy jen jako ukázku mojich prací.

    "Častá otázka je, odkud mám tak velkou a mnohostrannou invenci - odpověď je snadná, vesmír zná vše a já jen nacházím střípky jeho nápadů." Danka