Results - léčení

V otevřeném duchovním terapeutickém systému "RESULTS" terapeut s pacientem identifikují a odstraňují příčinu nemoci. Ta se může nacházet v různých úrovních člověka.

Na úrovni fyzické "RESULTS" srovnává citlivým způsobem tělo - svaly, páteř, žebra a klouby. Léčí orgány a žlázy (např. pomocí psychoterapie a fytoterapie), očišťuje a aktivuje lymfatický systém a ostatní tělesná ústrojí.

Na úrovni emocionální zbavuje "RESULTS" člověka stresu při plném pochopení pozitivního potenciálu lidského charakteru.

Důležitá změna nastává při "Vyrovnání mozkových hemisfér" (REPATTERNING), které se provádí jen jednou za lidský život a při kterém se odstraňuje nejvážnější blok z tohoto života a stress s ním spojený. Vyrovnává se jím jak rozum a cit, tak i osobnost člověka. Často také pomáhá při dysgrafii, dyslexii a dalších mentálních a mozkových dysfunkcích. Zvyšuje také sebevědomí a vyvolává přirozený stav klidu v mysli.

Na duchovní rovině se pomocí "RESULTS" propojuje vědomí člověka s jeho podvědomím a nadvědomím.

Jako celostní terapie pracuje "RESULTS" také s bylinami, duchovní energií (např. čistí auru, čakry a další éterické transformátory energie), správnou výživou a životosprávou a dalšími metodami.

"Co je to terapie Results a jak vznikla?"

Margaret Kean byla prostá farmářská žena bez nějakého vyššího vzdělání. Onemocněla a když její nemoc dosahovala v nemocnici vrcholu ve stavu komatu, zjevilo se jí Světlo, které jí sdělilo, jak se dá její a jiné nemoci léčit. Protože byla křesťanka, říkávala pak, že to bylo Světlo Krista. Vyléčila hned nemocné bližní v nemocnici a pak mnohé další, kteří k ní přicházeli. Světlo s ní už zůstalo a je jí dodnes průvodcem, který skrze ni mluví a lečí.

Po letech na tuto skromnou a prostou ženu naléhali její duchovní přátelé, aby začala vědění, kterého se jí dostávalo, učit dál. Její první žáci pilně zapisovali její slova a léčebné postupy a techniky a vytvořili tak jedinečný a ucelený terapeutický systém. Margaret Kean mu dala jméno RESULTS ( Česky „Výsledky“).

Ve Spojených Státech, odkud jak Margaret Kean tak i její RESULTS pochází není dodnes tento systém léčení moc známý a učí ho tam jen jedna učitelka. Podobně je tomu i v Kanadě, kde vyučuje RESULTS dnes snad nejzázračnější kanadská léčitelka Lynn Walker. Učí jen malé skupinky studentů.Tato vzácná a soucítící žena byla původně zdravotní sestrou, která po letech praxe ve zdravotnictví zjistila, že je třeba lidem pomáhat víc do hloubky. Její život se proměnil setkáním s Půrna Avatárem Satja Sáí Bábou, který se Lynn na chvíli dotkl a otevřel ji nesmírné léčivé síle a hlubokému poznání. Od té doby Lynn například vyléčila dotekem dva slepce a pomohla v Kanadě stovkám lidí svou duchovní silou a systémem RESULTS.

Když jsem se s Lynn Walker setkal, měl jsem právě vystudovanou kunsthistorii na montreálské universitě Concordia a byl jsem v úplných začátcích práce v jedné galerii současného umění v Montreálu. Lynn mě pomohla s mnoha zdravotními problémy. Jednou mi Lynn řekla, že mám velký dar léčit, který bych měl rozvíjet. Po čase jsem tomu uvěřil a rozhodl se učit se u Lynn RESULTS. Bylo nás šest žáků a kurz, který trval čtrnáct dní byl pro všechny z nás velkou proměnou. To bylo v roce 1995. Od té doby jsem praktikoval RESULTS především v Kanadě a České republice. V roce 1999 jsem znovu studoval RESULTS u Lynn. Pak jsem se na základě jedné vize vrátil na trvalo do České republiky a Lynn mi dala svolení RESULTS vyučovat.
Tak to dělám. Přestože má tato metoda obrovský potenciál je u nás vlastně v začátcích a je celkem neznámá. Naučil jsem ji ve dvou kurzech zatím jen šestnáct lidí, kteří chtěli pomáhat a být nástrojem v léčení lidí nebo chtěli pomoci sobě.

RESULTS pracuje na všech rovinách existence člověka, odhaluje i skryté příčiny nemoci a navrhuje jedinečné léčebné postupy. K analýze příčin a k nalezení řešení problémů používá svalový test ( jiný test než třeba metoda One Brain). Pro napravování kloubů, páteře, kostí a svalů používá neobvyklou a účinnou metodu srovnávání těla. Nezvyklými postupy řeší také symptomy a kořeny nemocí žláz a orgánů těla. Například lymfatické uzliny léčí RESULTS pomocí mocnějšího proudu mízy tělem, která se aktivuje zvláštní energetickou technikou, což je důležité u onkologických onemocnění. Na většinu běžných problémů, na akutní ale i chronické stavy nemoci, odhaluje RESULTS systém pomoc, která vychází z člověka samotného a zvyšuje jeho sebeuvědomění.

Systém RESULTS také pracuje s aurou člověka a energetickými drahami a tzv. transformátory energie, kterých jsou kolem těla desítky a jejichž aktivace a očištění zpřístupňuje člověku jeho přirozený proud léčivé síly. Pracuje také s bylinami a výživou, kdy se používají specifické byliny a potraviny na konkrétní orgány a tak urychlují léčbu.

Systém RESULTS odstraňuje příčiny nemoci z psychiky člověka, především tak že citlivým způsobem transformuje negativní energii a otevírá člověka jeho pozitivnímu potenciálu. Člověk při práci s RESULTS nalézá sám při emocionálním uvolnění systémy přesvědčení, které ho blokují a ty jsou pak transformovány v nejhlubší tvořivou sílu za pomocí některé z mnohých transformačních technik, které Maragaret Kean přivedla na svět. Terapie tak umožňuje člověku nejen se zbavovat nemoci, ale také se otevírat novým možnostem ve všech oblastech rodinného i pracovního života. Při čištění v RESULTS jsou vztahy jedním z důležitých témat. Dalšími důležitými tématy jsou prosperita, bezpečí, jistota, tvořivost, zbavování se strachů,závislostí a bolesti.

Významnou terapií je tzv. Repatterning, česky pracovně nazýván Vyrovnání mozkových hemisfér, při kterém je člověk zbavován velké části stresů, a který vede člověka k vyššímu sebevědomí a klidu. Pomáhá člověku být vyrovnanější osobností. Stres odchází z celého vědomí a organismus člověka jako celek je významně posílen. To se děje nejen s orgány, ale i se žlázami, u kterých se mění informační pole v pozitivnější. Když je odstraněn stres a jeho příčina z mozku, vyrovnávají se a propojují levá a pravá mozková hemisféra.

RESULTS systém je založen na nejhlubší duchovní Pravdě a vede člověka k tomu, aby svoji Pravdu žil a aby nepodléhal iluzím. Rozpouštění závojů stresů a systémů přesvědčení dává člověku hlubší uvědomění sebe sama a pochopení svého místa ve světě.