Regresní intuitivní kresba

16.11.2012 12:09

Zážitek ze včerejší kresby je pro mne natolik silný, že jsem se konečně odhodlala začít psát reakce na úžasné kurzy, které mohu díky skvěle organizačně vedenému  ateliéru Malování kreslení  vést.

 

Bylo to již naše čtvrté setkání a nálada byla tudíž uvolněná z poznání, že se víceméně všechny známe. Tento den bylo na kurzu děvět žen včetně mě a všechny jsme byly zvědavé na témata, která kresba přinese. Nikdy nevím jaké příběhy přijdou, ty přinesou sebou až kreslící lidé.  Jsem jen takový zprostředkovatel přání a moc mě tato role baví a naplňuje.

 

Začaly jsme uvolňující kresbou sebe sama - teď a tady při krásné relaxační hudbě, atmosféra se uvolnila a přiravila si půdu pro další kresby, které vím, že často nejsou snadné. Návraty ať už do současného života nebo životů předešlých, především ukazují bloky, které v nás zůstavají hluboce zakořeněné a my je vnímáme jen pod povrchem. Někdo si je dokáže spojit s určitou životní zkušeností, ale velmi často nemáme bohužel možnost vědět, proč se něčeho bojíme, proč nás nějaká myšlenka tak hluboce zraňuje nebo uzavírá. Také si většinou nespojíme náš upřímný smích a radost s již dávno prožitou podobnou etapou minulého života.

 

Včera jsme prošly minulostí do genetického řetězce našich maminek, babiček, prababiček v linii po matce a kresby byly jak krásné, pozitivní, plné silné nálady, ale tak i smutnější a uzavřenější. Mnohé z nás napadlo, jak silné je toto nezrušitelné pouto a jakou váhu má naše výchova pro budoucí generace.

 

Zkusily jsme v meditaci projít cestou současného života, rok za rokem a pátraly jsme ve své mysli po bodu, kdy nám světlo trochu pohaslo, po bodu kdy se naše životní cesta nakrátko zastavila a našla si jiný směr. Každá jsme tento bod našla a kresbou jsme si pomohly dojít k uvolnění a především k pochopení. Následná meditace světla snad vše prosvětlila a nezanechala smutek v duši.

 

Jde mi především o to, aby jsme každý našel cestu k vnitřnímu štěstí a lásce, a tak jsem poslední téma zvolila úsměvné a podařilo se - jak můžete vidět na fotografiích z kurzu. Vrátily jsme se časem do předchozích životů, do situace, kdy jsme žily jako krásné šťastné a spokojené ženy. U hodně z nás to byla podoba vesnické dívky, která je se svým životem spokojená a tančí si jen tak pro radost svého srdce. Já sama jsem se ocitla v 18. století jako cikánečka tančící kolem velkého ohně. Kresby, které díky této vizi přišly, byly plné barev a vírů, a my jsme odcházely po třech hodinách kresby s úsměvem.

Moc všem děkuji za tento zážitek. Danka

 

Fotogalerie: Regresní intuitivní kresba