Hrady a zámky objevované a opěvované

13.02.2015 17:17

Výstavu jsme navštívily s mojí dcerkou na počátku února a musím se přiznat, že jsem se již dlouho neměla čas zastavit tímto zajímavým způsobem. Expozice z našich hradů a zámků je pestrá, dobře nainstalovaná a především velmi zajímavá. Fascinoval nás především historický nábytek, jeho neuvěřitelné dřevořezby, intarzie i přepečlivé inkrustace. Skláním se před umělci té doby, jejich čas byl evidentně počítaný jinak než náš. Výstavu mohu vřele doporučit. Danka

 

Vstupní část expozice uvádí návštěvníka do doby zachované pouze v mytologii a archeologických nálezech. Její perlou je Budyšínský rukopis Kosmovy kroniky ze 13. století, tedy nejstarší zachovaná verze textu, v němž se objevuje praotec Čech. Středověk ilustrují obrazy Mistra Theodorika či relikviář sv. Maura, cenná zlatnická památka z Bečova, nalezená při opravě hradu v osmdesátých letech minulého století. Symbolem renesance je kovaná pestrobarevná mříž zdobící studnu zámku v Jindřichově Hradci. Barokní a klasicistní životní styl, kdy majitelé sídel shromažďovali umělecká díla a kuriozity z celého tehdy známého světa, dokládají umělecká díla ze zámků Kratochvíle, Bučovice, Český Krumlov nebo Lednice. Ve druhé polovině 19. století se zámecké areály staly vyhledávanými cíli romantických umělců, jak ilustruje deník a skicáře Karla Hynka Máchy. Moderní život ve starých kulisách reprezentuje například automobil Benz Victoria knížete Karla V. Schwarzenberga a překotné změny 20. století závěť prezidenta Masaryka nebo zápisy na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Více o výstavě Hrady a zámky objevované a opěvované